Tarieven & vergoedingen

Tarieven

De tarieven voor lichaamsgerichte psychotherapie zijn als volgt:

Telefonische kennismaking gratis
Intake (75 minuten) €70
Sessie (75 minuten) €80
Eindevaluatie (75 minuten) €80

Wanneer je aanvullend verzekerd bent, kun je een deel van de kosten vergoed krijgen via de zorgverzekering. De lichaamsgerichte psychotherapie valt onder complementaire zorg of alternatieve geneeskunde. Een overzicht van de verschillende zorgverzekeringen en vergoedingen vind je hier. Ik adviseer je om altijd nog navraag te doen bij je eigen zorgverzekering. Wanneer een sessie binnen 24 uur word afgezegd, ben ik genoodzaakt om de sessie in rekening te brengen.

Ik ben aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementair zorg (RBCZ). Registratienummer: 190607R. Ik ben lid van de beroepsvereniging SBLP. Klik hier voor de code ethiek en gedrag van de SBLP. De SBLP kent tevens een klachtenregeling. Volgens wettelijke verplichtingen ben ik aangesloten bij CAM Coöperatie voor de WKKGZ geschillen zorg. De manier waarop ik met persoonsgegevens omga, is vastgelegd in een Privacy verklaring (AVG).